אודות

הארגון הארצי לקידום מעמד השוטר והסוהר, "ארגון נשות השוטרים והסוהרים", הוא עמותה רשומה אשר נוסדה בשנת 1982 על ידי נשות השוטרים והסוהרים, במטרה לסייע לרווחת ציבור השוטרים והסוהרים בתחומים שונים ככל שניתן.

אנו, בני הזוג של שוטרים/ות, סוהרים/ות וגמלאי משטרה ושירות בתי הסוהר, נטלנו על עצמנו לפעול במסירות וללא לאות, באמצעות הארגון, למען קידום מעמדם ורווחתם של השוטרים והסוהרים בישראל, וכן לסייע להם בשעת מצוקה משפטית וכלכלית בעיות אישיות במכלול תחומי החיים – בעיות רפואיות, משפחתיות, בריאותיות, חברתיות ועוד.

 

מטרותיו העיקריות של הארגון, המפורטות בתקנון:

  • לפעול לשמירת ולקידום מעמדם של השוטרים והסוהרים בישראל ולשיפור רווחתם.
  • לסייע לשוטרים ולסוהרים הנמצאים במצוקה משפטית, כספית, בריאותית, משפחתית ואישית מכל סוג.
  • לקדם פעולות של עזרה הדדית בקרב החברים.
  • ליזום ולעודד פעילות חברתית, תרבותית והתנדבותית בקרב החברים.

בראש הארגון עומדת המנכ"לית, אביגיל שררה.