ההישגים שלנו

עו"ד שמעון בנר

המקרה

חוקר מז"פ כבן 47 אשר היה חשוף לזירות מורכבות ולמצבים שונים, השתתף בטיפול בזירות רצח, מקרי התאבדות, זירות פיגועים ועוד. כתוצאה מחשיפתו לאירועים אלו חלה במחלה נפשית. הוגש ערעור לבימ"ש שלום על החלטת משהב"ט שלא להכיר במחלה הנפשית שנגרמה לו כתוצאה משירותו במשטרה

התוצאה

ביהמ"ש הכיר בקשר סיבתי של החמרה בין מצבו הנפשי לבין שירותו במשטרה בשיעור של 45% וכן השית על המדינה הוצאות לטובת המערער בסך 7,000 ₪.

המקרה

שוטר כבן 57 אשר החליק על גבו בתחנת משטרת טבריה ונפגע בגבו התחתון. משרד הביטחון דחה את תביעתו ועל כן הוגש ערעור לבימ"ש השלום.

התוצאה

לאחר שנים ארוכות בהן התנהל ההליך, קבע ביהמ"ש כי יש להכיר בקש"ס בשיעור 25% בין שירותו במשטרה למצב הגב התחתון. בנוסף פסק ביהמ"ש לטובתו הוצאות בסך 5,000 ₪.

המקרה

שוטר ששירת במשטרה ואשר והיה חשוף לרעשי סירנות, רעשי כלי רכב כבדים, מכשירי קשר ועוד. תביעה שהוגשה למשהב"ט נדחתה ועל כן הוגש ערעור לביהמ"ש השלום. ביהמ"ש השלום החליט לדחות את ערעורו בין היתר בשל העובדה שלא הייתה התאמה בין תיאור העובדות שהציג למומחה מטעם המדינה לבין התיאור שהציג למומחה מטעמו, וכן לא תמך את עדותו בעדויות של שוטרים אחרים שעבדו עימו באותן משמרות ונמנע מלפרט את תנאי עבודתו בתצהיר. ביהמ"ש הטיל על המערער הוצאות בסך 7,000 ש"ח. על פסק דין זה הוגש ערעור לביהמ"ש המחוזי.

התוצאה

הערעור נדחה, אך יחד עם זאת סכום ההוצאות הופחת ל-3,500 ₪.

המקרה

חוקר מז"פ כבן 47 אשר היה חשוף לזירות מורכבות ולמצבים שונים, השתתף בטיפול בזירות רצח, מקרי התאבדות, זירות פיגועים ועוד. כתוצאה מחשיפתו לאירועים אלו חלה במחלה נפשית. הוגש ערעור לבימ"ש שלום על החלטת משהב"ט שלא להכיר במחלה הנפשית שנגרמה לו כתוצאה משירותו במשטרה

התוצאה

ביהמ"ש הכיר בקשר סיבתי של החמרה בין מצבו הנפשי לבין שירותו במשטרה בשיעור של 45% וכן השית על המדינה הוצאות לטובת המערער בסך 7,000 ₪.

המקרה

שוטר כבן 57 אשר החליק על גבו בתחנת משטרת טבריה ונפגע בגבו התחתון. משרד הביטחון דחה את תביעתו ועל כן הוגש ערעור לבימ"ש השלום.

התוצאה

לאחר שנים ארוכות בהן התנהל ההליך, קבע ביהמ"ש כי יש להכיר בקש"ס בשיעור 25% בין שירותו במשטרה למצב הגב התחתון. בנוסף פסק ביהמ"ש לטובתו הוצאות בסך 5,000 ₪.

המקרה

שוטר ששירת במשטרה ואשר והיה חשוף לרעשי סירנות, רעשי כלי רכב כבדים, מכשירי קשר ועוד. תביעה שהוגשה למשהב"ט נדחתה ועל כן הוגש ערעור לביהמ"ש השלום. ביהמ"ש השלום החליט לדחות את ערעורו בין היתר בשל העובדה שלא הייתה התאמה בין תיאור העובדות שהציג למומחה מטעם המדינה לבין התיאור שהציג למומחה מטעמו, וכן לא תמך את עדותו בעדויות של שוטרים אחרים שעבדו עימו באותן משמרות ונמנע מלפרט את תנאי עבודתו בתצהיר. ביהמ"ש הטיל על המערער הוצאות בסך 7,000 ש"ח. על פסק דין זה הוגש ערעור לביהמ"ש המחוזי.

התוצאה

הערעור נדחה, אך יחד עם זאת סכום ההוצאות הופחת ל-3,500 ₪.

המקרה

שוטר מז"פ שנחשף לזירות רבות של אירועים קשים במסגרת תפקידו וכתוצאה מכך חלה ב-PTSD. משהב"ט קיבל את תביעתו והכיר במחלה ככזו שנגרמה משירותו במשטרה. ועדה רפואית שדנה בעניינו קבעה נכות בשיעור 30%. בשל החמרה משמעותית במצבו וכן בשל אשפוזו הוגשה תביעה להחמרת מצב.

התוצאה

ועדה מחוזית שדנה בעניינו קבעה כי מצבו אכן הוחמר וקבעה נכות בשיעור 70%, אולם שאינה לצמיתה. ועדה נוספת שדנה בעניינו קבעה נכות בשיעור 50% לצמיתות, המזכה אותו בקצבת נכות חודשית וכן הטבות נוספות.

המקרה

שוטר/סוהר אשר הוכר ע"י משהב"ט בין היתר בנכות בשיעור 10% בגין הגבלה קלה בתנועות גב תחתון. מצב גבו התחתון הוחמר ועל כן הוגשה תביעה להחמרת מצב. ועדה מחוזית דחתה את תביעתו ועל כן הוגש ערעור לועדה העליונה.

התוצאה

ועדה עליונה קבעה כי על סמך המסמכים הרפואיים שהוגשו וכן על פי בדיקות שבוצעו אכן חלה החמרה במצבו ונכותו הועלתה ל-20%. בנוסף - על פי סיכום אחוזי הנכות, נקבעו לו 7 ימי זכאות לחמי מרפא. הוגש ערעור על החלטה זו לרופא. הרופא המרחבי קיבל את הערעור וקבע זכאות ל-10 ימי חמי מרפא.

המקרה

שוטר אשר הוכר ע"י משהב"ט בנכות אורתופדית בשיעור 10% בגין גב תחתון. הוגשה תביעה לנכות מוסבת בה נטען כי נגרמו לו נזקים נוספים בשל נכותו המוכרת – מצב נפשי, ונזק ברגלו.

התוצאה

הועדה הרפואית שדנה בעניינו קבעה כי אין קשר סיבתי בין הנכות המוכרת בעמוד שדרה מותני לבין נפילתו בבית במהלך שימוש במדרגות והפגיעה שנגרמה לו בשל כך ברגל. יחד עם זאת הוועדה קיבלה את תביעתו בעניין הקשר הסיבתי בין הנכות המוכרת בעמוד שדרה מותני והמצב הדיכאוני ממנו הוא סובל וקבעה כי הינו זכאי לתוספת של 10% נכות בגין מצבו הנפשי. בשל כך, שיעור נכותו עלה.

המקרה

שוטר אשר הוכר ע"י משהב"ט כסובל ממחלת עור כתוצאה מתנאי שירותו במשטרה (עבד עם בעלי חיים). מחלת העור המוכרת גרמה לו פגיעה נפשית קשה. בשל כך, הוגשה תביעה בגין תגובה נפשית כתוצאה מהנכות המוכרת בעור

התוצאה

התביעה התקבלה ונקבעה נכות בשיעור 20% באופן זמני. ועדה חוזרת שדנה פעם נוספת בעניין נכותו הנפשית קבעה כי אחוזי הנכות יישארו בעינם לצמיתות. סך נכותו הועמדה על 39% לצמיתות!

המקרה

שוטר שעבר תאונת דרכים קשה במהלך שירותו במשטרה בה נפגע בכתפיו. משהב"ט הכיר בנזק שנגרם לו בכתפיו כתוצאה מתאונת הדרכים שעבר במהלך השירות, אולם ועדה רפואית שדנה בעניינו קבעה נכות כוללת בשיעור 2%. הוגשה תביעה להחמרת מצב הכתפיים. ועדה מחוזית קבעה כי החמרת מצב הכתפיים מקורה במחלה ניוונית ואינה קשורה לנכותו המוכרת. בשל קביעה זו, הוגש ערעור לוועדה עליונה בהסתמך על חוות דעת רפואית.

התוצאה

לאחרונה ניתנה החלטה ע"י הועדה העליונה לפיה הערעור התקבל ונקבעה נכות בגובה 15% בגין הגבלת תנועות הכתפיים. בסה"כ עלתה נכותו ל16%.

המקרה

סוהר בשב"ס אשר חלה במחלת הדיסטוניה. הגיש לוועדה הרפואית של שב"ס חוות דעת מרופא תעסוקתי, לפיה הוא אינו כשיר למלא כל תפקיד בשב"ס. הוועדה הרפואית שדנה בבקשתו של הסוהר לפרישה מטעמים רפואיים החליטה על סמך חוות הדעת כי הוא אינו כשיר לשרת בשב"ס. יצוין כי מדובר בסוהר אשר הגיש באמצעות משרדנו תביעות נכות למשהב"ט אשר עדיין תלויות ועומדות.

התוצאה

עמדנו על כך שיופרש מהשירות בגין מחלתו ואכן הוועדה הרפואית של שב"ס קבעה כי הוא אינו כשיר לשרת וזאת אך ורק בשל מחלת הדיסטוניה. בזכות התערבות משרדנו קביעה זו לא תגרור הפחתה בקצבת נכותו העתידית בקשר עם נכויות אחרות בגינן הוגשו תביעות נגד קצין התגמולים. בנוסף, נמשיך ללוות את הסוהר גם בפני וועדה רפואית של משרד הבריאות וכן יפעל למיצוי זכויותיו בפרישה והגדלת גובה קצבת פרישתו למקסימום.

המקרה

סוהר בשב"ס אשר חלה בסוכרת, יתר לחץ דם והשמנת יתר וביקש להשתחרר משירותו בשב"ס.

התוצאה

בסיוע והתערבות משרד עו"ד שמעון בנר, כולל ייצוג בפני הוועדה רפואית של שב"ס שדנה בבקשתו לפרוש מטעמי בריאות, נקבע סופו של דבר כי הסוהר אינו כשיר לשרת בשב"ס.

המקרה

שוטר אשר פרש ממשטרת ישראל מטעמים רפואיים על פי החלטת ועדה רפואית שקבעה כי אינו כשיר להמשיך ולשרת במשטרה בכל תפקיד, בשל מצבו הרפואי אשר כלל בין היתר סוכרת לא מאוזנת, לחץ דם גבוה, וכן אירוע מוחי אשר כתוצאה ממנו סבל מסחרחורות, מבלבול ומפגיעה בזיכרון. מאז פרש ממשטרת ישראל לא עבד בכל עבודה אחרת. שנים טרם פרישתו, בוטח ע"י חב' ביטוח פרטית בביטוח חיים אשר כלל רכיב פיצוי בגין אובדן כושר עבודה מקצועי. בשל אובדן כושר עבודתו פנה בתביעה אל חב' הביטוח אולם תביעתו נדחתה בטענה כי וועדה רפואית של שירות בתי הסוהר אינה מחייבת את חברת הביטוח ועל פי רופא חברת הביטוח לא אבד לחלוטין כשרו.

התוצאה

ערעור שהוגש ע"י משרד עו"ד שמעון בנר, הפך את ההחלטה והשוטר זכה לפיצוי בגין אובדן כושר עבודה בסך כ- 400,000 ₪.

עו"ד אברהם מלכה

המקרה

ביהמ"ש קיבל את תביעתו

התוצאה

ביהמ"ש הכיר בקשר סיבתי של החמרה בין מצבו הנפשי לבין שירותו במשטרה בשיעור של 45% וכן השית על המדינה הוצאות לטובת המערער בסך 7,000 ₪.

המקרה

לוחם שפנה בבקשה לקביעת החמרה במצב ברכו, עקב תנאי שירותו כלוחם במשך שנים ולאור חבלות שקרו לו במשך השירות.

התוצאה

ביהמ"ש הכיר בהחמרה בחבלה בברך בשיעור של 50%

המקרה

שוטר שביקש להכיר בפגיעה נפשית עקב חשיפה לטילי קסאם באזור עזה, בנוסף לנכות גבוהה אורתופדית שנגרמה לו.

התוצאה

קצין התגמולים קיבל את תביעתו להכיר בפגיעה הנפשית

המקרה

שוטר שביקש להכיר בפגיעה שאירעה לו כפגיעה בעת שליחות ובמסגרת פעילות מבצעית, ולא כמחלה של איש קבע שאינה "מחלת שירות", וביקש לטעון כי התיקון לחוק לאירועים שלאחר ינואר 2014 - לא חל עליו .

התוצאה

הוגש ערעור לביהמ"ש להורות למשרד הביטחון להכיר באירוע שאירע לשוטר. לאחר הגשת הערעור, קיבל משרד הביטחון את עמדת השוטר, כי התיקון לא חל עליו והסכים לדון בתביעת השוטר לגופה ובהתאם הועמד לבדיקה רפואית.

עו"ד עדי אזולאי

המקרה

קצינה נדרשה לבצע תפקיד מקצועי שאיננו במסגרת תפקידה במשך מספר שנים ואולם משרד האוצר לא אישר לה לקבל את הדירוג והתוספת הנלווים לכך.

התוצאה

ביה"ד האזורי דחה את תביעתה ופסק כנגדה הוצאות גבוהות. בערעור שהוגש לביה"ד הארצי נפסק, כי נוכח התנהלות המדינה בעניינה והגם שלא ניתן להיעתר לסעד המבוקש ע"י הסוהרת, יבוטל החיוב בהוצאות נגדה וכן נפסקו לטובתה הוצאות גבוהות לתשלום ע"י המדינה.

המקרה

קצינה בת 95 קיבלה הודעה על ההחלטה לשחרר אותה לגמלה בניגוד לרצונה משום שהגיעה לגיל הפרישה לשוטר/סוהר .

התוצאה

לאחר שפנייה מוקדמת של הקצינה לארגון לא נענתה היא פנתה לביהמ"ש המחוזי בעתירה מנהלית ובבקשה למתן צו ביניים . הפרקליטות הודיעה לביהמ"ש כי ההחלטה של הארגון בעניינה מבוטלת ולא היה צורך עוד לדון בעתירה . הקצינה ממשיכה לשרת .

המקרה

נגדית שירתה בקבע בצה"ל כעתודאית לפי התחייבות לשירות קבע לפני המועד הקובע (31.12.2003) והייתה מבוטחת לפיכך בצה"ל בפנסיה תקציבית, ולא המשיכה להיות מבוטחת בפנסיה תקציבית בשירות בשב"ס/משטרה למרות שעברה ברצף.

התוצאה

ביה"ד האזורי דחה את התביעה . בערעור בביה"ד הארצי ביקשה המדינה שוב ושוב להימנע מלהשיב לערעור שכן נוסחה כבר על ידה הצעה לתיקון החוק שתייתר את הערעור ותזכה את המערערת בפנסיה תקציבית כפי שדרשה בערעור. הליכי החקיקה צפויים להסתיים בחודשים הקרובים.

המקרה

נגד שנחבל בגבו במהלך שירותו בצה"ל הוכר ע"י אגף השיקום וזכה ל-11% נכות. לאחר שמצבו החמיר קיבל 15% נכות ; ולאחר שנאלץ לעבור ניתוח קיבוע עמוד שדרה מותני קיבל 22% נכות.

התוצאה

בערעור בוועדה רפואית עליונה נקבעו לו 32% נכות .

המקרה

נגד התמודד עם דרישת הארגון לשחררו מסיבות בריאות (מחלה קשה ומחלות מוסבות נוספות) משום שאיננו מסוגל עוד לבצע תפקיד מבצעי, ונדרש להגיע לוועדה רפואית ובהמשך גם לשימוע .

התוצאה

הנגד שוחרר מהשירות עם אישור לדרגה נוספת שנמנעה ממנו קודם בשל הערכות נמוכות בגין היעדרות ארוכה, ועם התחייבות לבחון בחיוב הגדלת אחוזי הגמלה מטעמי בריאות .

המקרה

נגד נדון בבית דין משמעתי על עבירות קשות שביצע בתום לב ; במשך תקופה ארוכה הוא הועבר בפועל מתפקידו על רקע עבירות המשמעת שייוחסו לו . החשש היה כי לא יורשה עוד לחזור לעבודה מבצעית בתחום עיסוקו .

התוצאה

הנגד הודה בעבירות והסביר את טעותו . לאחר זמן קצר הוחזר לתפקידו המבצעי על כל המשתמע מכך ולשביעות רצון מפקדיו.

המקרה

נגד וותיק החל לסבול מבעיות רפואיות שונות אשר גרמו לו למגבלות שונות לרבות מביצוע משמרת לילה . הדבר גרר יחס קשה של מפקדו וצניחה בחוות הדעת ועיכוב בדרגה ולבסוף עד כדי פתיחה בהליך פיטורים בגין אי התאמה .

התוצאה

לאחר דיון בוועדה רפואית ולאחר שימוע יסודי הסכים הנגד לפרישה מרצון כנגד ביטול העיכוב בדרגה שנמנעה ממנו . בנושאים הרפואיים הוחל בטיפול מול אגף השיקום .

עו"ד ישגב אבידר

המקרה

שוטר שהיה מעורב בתאונת דרכים תוך כדי פעילות משטרתית, הורשע בבית משפט השלום לתעבורה בירושלים ורישיון הנהיגה שבידו נפסל לתקופה ארוכה מאוד

התוצאה

עו"ד אבידר הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים ובית המשפט קיבל את הטענות וקיצר באופן משמעותי את הפסילה בפועל.

עו"ד יורם מזוז

המקרה

שוטר ששהה תקופה ממשוכת בביתו, בשל בעיות רפואיות, הוזמן לשימוע במשטרה לקראת פיטוריו

התוצאה

הועלו טיעונים רבים על מנת למנוע את פיטוריו ועו"ד מזוז הצליח למנוע את פיטוריו

המקרה

סוהר הותקף על ידי אסיר וביקש להכיר בנכותו הנפשית בעקבות כך

התוצאה

משרד עו"ד מזוז טיפל בסוהר אל מול משרד הבטחון ונכותו הנפשית הוכרה!

המקרה

סוהר חולה שניסו לפני מספר שנים לפטרו מן השירות.

התוצאה

הסוהר הוזמן בשעתו לשימוע ומשרד עו"ד מזוז ביטל את הכוונה לפטרו. לפני מספר חודשים השב"ס החליט לנסות לפטרו שוב, עו"ד מזוז הגיע לשימוע - ופיטוריו הופסקו.

המקרה

שוטר שנפגע בתאונת דרכים בעת מילוי תפקידו ונותר נכה כתוצאה מהתאונה - פוטר. השוטר ניגש לשימוע ללא ייצוג והוחלט לפטרו.

התוצאה

לאחר שהופנה על ידי נשות השוטרים והסוהרים לעו"ד מזוז, הוגש ערעור והוא נותר בשירות.

המקרה

שוטר שנפגע בשירות ניגש באופן עצמאי לתבוע את משרד הביטחון, וקיבל 30% נכות זמנית.

התוצאה

לאחר פניה למשרד עו"ד מזוז, ערער עו"ד מזוז והשוטר קיבל 46% נכות זמנית.

המקרה

שוטר מכונאי שהגיש בעצמו בקשה להכרה בירידת שמיעה וסובל מטנטון, נדחה ע"י משרד הביטחון לעניין הקש"ס בחמישים אחוזים שלא ע"ח השירות

התוצאה

לאחר פניה למשרד עו"ד מזוז, הוגש ערר לבית המשפט ולבסוף משרד הביטחון הכיר בליקוי השמיעה וגם בטנטון כולו על חשבון השירות.

עו"ד אליהו אהרוני

המקרה

שוטר מירושלים רואיין ע"י מפקדיו לאחר הליך משמעתי הכולל ועדות, ונמסר לו כי ראש אמ"ש החליט על פיטוריו תוך 30 ימים מקבלת ההודעה.

התוצאה

עו"ד אהרוני פנה במכתב לר' אמ"ש והציג את הנסיבות של השוטר והעוול שנעשה לו וביקש כי תינתן לו הזדמנות נוספת, ואכן ר' אמ"ש קיבלה את בקשת הח"מ והמירה את הפיטורין בהתראת ר' אמ"ש . עו"ד אהרוני ליווה את השוטר באופן צמוד במהלך תקופת ההתראה ואף נכנס עימו לממ"ז והציג את נסיבותיו וחוסר הצדק שנעשה לו ע"י מפקדיו. בעקבות כך, ההתייחסות של הממ"ז לשוטר השתנתה, השוטר צבר במהלך תקופה זו מכתבי הערכה מאזרחים וממפקדיו וממשיך לשרת .

המקרה

שוטר מאזור ירושלים הואשם במח"ש בתקיפה ואף הוצא לחופשה כפויה, כל זאת בסמוך מאוד לפרישה.

התוצאה

לאחר טיפול עו"ד אהרוני, סוכם כי השוטר יפרוש לגימלאות עם מלוא זכויותיו וכך היה גם רצון השוטר ממילא, וכן יבוטלו האישומים נגדו מול משמעת. כך נעשה בסופו של דבר ואף תיק מח"ש בעניינו נסגר .

המקרה

שוטר הופנה לטיפול באופן פרטי בגין תיק הוצל"פ שנפתח לו בגין צ'קים שחזרו.

התוצאה

עו"ד אהרוני פנה בבקשה לרשם ההוצל"פ למתן החלטה לסגירת תיק ההצל"פ מהעילה שהזוכה "ישן על זכויותיו". לאחר שהזוכה לא הגיב אף להתראה, הרשם החליט למחוק את התיק ללא חיוב החייב בחוב הפסוק , תוך שהוא מציין כי תיק הוצל"פ אינו קופת חסכון וזוכה הישן על זכויותיו אינו יכול ליהנות ממחדליו , גם לחייב יש זכויות שיש לכבדן.

המקרה

שוטר שפנה לסיוע בוועדות ביטוח לאומי בירושלים לקבלת פטור ממס הכנסה

התוצאה

בעקבות ייצוג עו"ד אהרוני, הכנת החומר והכנת התובע , קיבל השוטר את מלוא הפטור .

המקרה

שוטר שנכותו הוכרה חלקית ע"י ועדות נכות של משרד הביטחון, פנה לסיוע בוועדות מס הכנסה וביטוח לאומי לקבלת פטור ממס הכנסה.

התוצאה

לאחר ייצוג עו"ד אהרוני, שהכין את החומר ואת התובע, קיבל השוטר את מלוא הפטור , ואף טעות שנתגלתה בהחלטות הועדה תוקנה לאור פניית עו"ד אהרוני, ללא צורך בערעור . לאור הצלחת התהליך, הגיש עו"ד אהרוני גם בקשה לנכות כללית מטעם הביטוח הלאומי. תיק זה עדיין בתביעה לנכות כללית מביטוח לאומי עדיין מתנהל .

המקרה

שוטר אשר פנה בטענה כי הפניקס ביטוח שיניים אינו נותן טיפול לאשתו המבוטחת בפוליסה שלו.

התוצאה

נעשתה פניה לחוליית ביטוח שיניים במשטרת ישראל , ופניה ליועמ"ש המשטרה, לתמיכה בפרשנות עו"ד אהרוני לביטוח שיניים ולחוק חוזה ביטוח. כל זאת לא הביא לתוצאות, ועו"ד אהרוני פנה לחברת הביטוח לפני תביעה, ולאחר מו"מ עם חברת הביטוח, השוטר קיבל פיצוי הוגן עבור הטיפולים שעשתה אשתו ולא מומנו ע"י הביטוח .

המקרה

סוהר שב"ס שבעת נופש תקציבי במלון בים המלח, נגנבו מחדרו פריטי ערך ככל הנראה בסיוע חדרנית.

התוצאה

בתחילה המלון התכחש לאחריותו ולאחר הוצאת מכתב התראה לפני תביעה נאות המלון לפצות את הסוהר ב-נופש של 4 לילות עם כל משפחתו .

עו"ד אוהד חן

המקרה

שוטר שהואשם בהטרדה מינית ומעשים מגונים, הוחזר לעבודה תוך כדי ניהול הוכחות, ביצע עבירה נוספת חמורה יותר של הטרדה מינית.

התוצאה

בסופו של יום נשפט בהסכמה לחמישה חודשי מאסר בעבודות שירות, בית המשפט הביע עמדה נחרצת כי ההסדר הינו מקל מאוד עד כדי חטא ברמת הענישה המקובלת אך אישר את ההסדר.

המקרה

שוטר שהואשם ב 31 עבירות שוחד, ו-20 עבירות של הפרת אמונים, לרבות מסירת מידע פלילי, ניצול לרעה של כוח המשטרה ועבירות נלוות נוספות.

התוצאה

לאחר טיפול עו"ד חן, נדון השוטר ל-18 חודשי מאסר בלבד, למרות עתירת התביעה לעונש מאסר של חמש שנים, כאשר הענישה המקובלת היא של שלוש- ארבע שנים בתיקים כאלו . בסופו של יום ירצה רק מאסר של 12 חודשים.

המקרה

קצין שב"ס שהודה בתקיפה חמורה של אסיר, כאשר חומר הראיות מובהק כנגדו.

התוצאה

לאחר משא ומתן ארוך עם הפרקליטות, התיק כנגדו נסגר. למרות הודאתו ותלונות האסיר, הפרקליטות השכילה להבין לאחר מלחמה משפטית קשה כי ראוי לסגור את התיק.

המקרה

קצין שב"ס שהורשע פעם שנייה בקיום קשרים אסורים עם אסיר, (נפגש עם האסיר מחוץ לכותלי בית הכלא) וקיים עימו יחסי חברות וידידות, פוטר משירות בתי הסוהר.

התוצאה

בעקבות עבודתו של עו"ד חן, כל זכויותיו הסוציאליות נשמרו, תוך שהוא לא נפגע כלכלית כלל וכלל.

עו"ד משה דנוך

המקרה

סוהר גמלאי משרד הגיש תביעות באמצעות עו"ד דנוך על מס' פגיעות בגופו כתוצאה מהשירות.

התוצאה

בית משפט קיבל את רוב תביעותיו והוא זכה להכרה במספר ליקויים בגופו. המאבק לווה בהליך בבית המשפט, לרבות הבאת מומחים ובסופו של הליך, כפי שצוין לעיל, הסוהר זכה להכרה במספר ליקויים בגופו. למען ההגינות המדינה הגישה ערעור על הכרה בליקויי אחד.

המקרה

שוטר אשר עוסק בלוחמה בטרור, נפגע במס' איברים בגופו ומשרד הביטחון לא הכיר בו.

התוצאה

בלית ברירה הוגשו תביעות לבית המשפט על מס' ליקויים בגופו. בית המשפט הכיר ברוב הליקויים מהם נפגע השוטר במהלך שירותו.

המקרה

שוטר בלש אשר נפגע במס' איברי גופו

התוצאה

השוטר הוכר ברוב תביעותיו ע"י קצין תגמולים וזאת מבלי צורך לפנות לבית המשפט על מנת להכיר בו כנכה ע"פ חוק הנכים.

עו"ד יאיר רגב

המקרה

שוטר שהואשם בבית משפט בסחיטה באיומים כלפי בעל חנות.

התוצאה

בעת ניהול המשפט ע"י עו"ד רגב, נחשפו שקריו של המתלונן ובית המשפט הרשיע את השוטר בשימוש לרעה בכוח המשרה והורה למחוק את הרשעתו ולהחזירו לשירות פעיל. מח"ש הגישו ערעור לבית המשפט המחוזי ולאחר מספר דיונים הסכימו למשוך את הערעור ולהשאיר את המצב ללא הרשעה.

המקרה

חוקר בכיר המשרת שנים רבות הואשם בבית המשפט בנטילת שוחד מעבריין בתמורה למתן טובות הנאה והלוואה כספית.

התוצאה

לאחר ניהול המשפט וחשיפת מלוא המידע, התברר באופן חד משמעי שלא נעברה עבירת קבלת שוחד וכי לא מדובר בעבריין. השוטר הורשע בהפרת אמונים בלבד. לאור הנסיבות הקלות של ביצוע העבירה, החליט בית המשפט המחוזי לבטל באופן חריג את ההרשעה על מנת לאפשר לשוטר להמשיך ולשרת במשטרה.

המקרה

שוטרת הואשמה שהוציאה מידע שלא כדין ושלא במסגרת מילוי תפקידה ממאגר המידע ומסרה אותו לאדם אחר.

התוצאה

לאחר ניהול המשפט, הוכח כי השוטרת לא הוציאה כל מידע מהמאגר וגם לא ביקשה מאחרים להוציא. בית הדין המשמעתי זיכה את השוטרת מכל אשמה והעיר לחוקרי מח"ש על ביצוע חקירה לא יסודית ובלתי הגונה.

המקרה

סוהר הואשם בביצוע מעשים מגונים בסוהרות במהלך משמרות הלילה.

התוצאה

לאחר ניהול משפט, זוכה הסוהר מ-4 מקרים של מעשים מגונים והורשע במקרה אחד של הטרדה מינית. הסוהר שילם לסוהרת פיצוי של 5000 ₪ ונשלח ל-50 שעות של"צ.

המקרה

שוטר נחקר במח"ש בחשד לאונס ומעשים מגונים של עובדת בתחנה, מעשים שבוצעו במשך תקופה ארוכה. השוטר טען שהכל היה מרצונה הטוב והחופשי.

התוצאה

לאחר שימוע בו נחשפו השקרים של עובדת הניקיון, נסגר תיק החקירה במח"ש מחוסר ראיות. השוטר ננזף משמעתית בלבד על כך שהמעשים בוצעו במתקן המשטרתי.

המקרה

שוטר ותיק הואשם בנטילות שוחד וקבלת טובות הנאה מבעלי מוסכים בתמורה להפניית טיפולים למוסכים שלהם. לאחר ניהול משפט זוכה מרוב האישומים והורשע בהפרת אמונים בכך שקיבל מתנה יקרת ערך ולא דיווח עליה מבעל מכון טסטים, עקב נסיבות אישיות קשות העונש שהוטל 100 שעות של"צ.

התוצאה

המקרה

שוטר הואשם בהטרדה מינית של מתלוננת אשר הגיעה לתחנת המשטרה להגיש תלונה.

התוצאה

במהלך השימוע במח"ש הוכח כי השוטר סבר שהמתלוננת מעוניינת ולכן לאחר סיום ענייניה במשטרה ניגש אליה והציע לה לצאת איתו וכי השיחה ביניהם לא הייתה הטרדה מינית ולא הייתה בעלת מאפיינים מיניים. תיק החקירה נסגר במח"ש מחוסר אשמה פלילית.