פעילות פורום ראשי ארגונים

מאת ד"ר ערן ישראל, מזכ"ל איפ"א

אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין, את זה אמר רבי יצחק במסכת תענית בתלמוד הבבלי. 

 


אחת הפרשנויות אומרת שהברכה לא מצויה בדברים החומריים, לא בדברים שיש להם מידה ומשקל. במקרה שלנו יש שילוב מרתק בין המאבק לעשיית צדק עם השוטרים והסוהרים בעניין תוספת אי ביטחון תעסוקתי לבין תהליכים המתרחשים במקביל, לרוב במישור הסמוי מן העין.

לא שחלילה יש לנו סודות ומה להסתיר, אבל בצד ההצלחה במאבק הארוך והעיקש שניהלו ארגון נשות שוטרים וסוהרים, ארגון השוטרים הבינלאומי, איגוד הגמלאים, קרנות שוטרים וקרנות סוהרים, נוצרה מסגרת תומכת משטרה ושב"ס המאפשרת ניהול מאבקים, סיוע ותמיכה, כתף אל כתף. חלק מהמאבקים טרם הסתיימו. בעת פרסום הדברים אנו אחרי בג"ץ לגבי העוול שנגרם לבעלי דירוג המח"ר.

הפורום שהוקם, עוסק גם במעמד השוטר והסוהר בראיה ציבורית רחבה. הביקורת על המשטרה ושב"ס, חוסר היכולת לגייס שוטרים חדשים, שכר השוטרים ותנאי השירות. יש לנו כלים ויכולות שאין לארגון ממשלתי ובמקרים רבים אנחנו מחפשים את הברכה הסמויה מהעין, באמצעות לוביסטים, עיתונאים, קשרים עם יושבי ראש וועדות בכנסת, כולל הופעה בוועדות הכנסת. יש שוטרים, סוהרים וגמלאים רבים שאינם מודעים להצלחות, גדולות וקטנות, ולא תמיד מודעים למאבקים. אנחנו משתדלים לתת ביטוי למאבקים ולתהליכים. לא תמיד הדברים מובנים ולא תמיד המידע מגיע לכל חבר. נכון שבסופו של דבר המאבק הוא על כסף, על שכר,
אבל יש מרכיב לא פחות חשוב, והוא מעמד השוטר והסוהר, עשיית צדק וקיום הסכמים שהממשלה חתומה עליהם.

בעל ה"עקידת יצחק" מסביר את הגמרא באופן אחר לגמרי. הוא מסביר שהברכות החשובות ביותר של החיים לא יכולות להימצא בדברים כמותיים, כמו עושר או רכוש. ברכה אמיתית מצויה בעולם הרוחני, שאינו יכול להימדד באופן כמותי. אכן, אלו מאיתנו שזוכים ליהנות מיופיים העמוק של החברּות, של גידול ילדים, של חסד ונתינה, יודעים זאת. חשוב לזכור שמעבר למאבק על שכר, יש כאן חברות ושותפות, יש נתינה ותרומה, יש התנדבות. אנחנו נאבקים למען חברינו בשירות ולמען גמלאים.

מאחלים לכם חג חנוכה שמח